Pesatge i etiquetatge dinàmic

- Sistemes motoritzats de pesatge dinàmic, automàtics i semiautomàtics.

- Etiquetatge i aplicació automàtica.

- Software i aplicacions.

 

 

Múltiples configuracions i aplicacions:

 

- Pesatge amb càlcul automàtic del calibre.

- Classificació i pesatge amb emissió d'etiqueta o gravació tag RFID.

- Pesatge i fotografia del Poductes. Gestió de les dades i imatges de cada caixa.

- Pesatge estàtic per palets o grans peces.

- Cadències de pesatge de 1.500 caixes / hora.

Més informació
 
SISAPTEC, S.L.
Pic de Peguera, 11
Parc Tec. UDG
17003 Girona
Tel: +34 972 183 480
Fax: +34 972 183 483
sisaptec@sisaptec.com