Traçabilitat

- Software i equips per a aplicacions de traçabilitat:

  • Lectors RFID / CODIS DE BARRA.
  • Etiquetadores.
  • Registradors de temperatura autònoms per al control del producte.

 

- Aplicacions completes per al sector agroalimentari i pesquer. Gestiona:

  • Recepció del producte.
  • Emmagatzematge.
  • Producció.
  • Envasat.
  • Anàlisi de control de qualitat.
  • Additius.
  • Expedició.
Més informació
 
SISAPTEC, S.L.
Pic de Peguera, 11
Parc Tec. UDG
17003 Girona
Tel: +34 972 183 480
Fax: +34 972 183 483
sisaptec@sisaptec.com