Sistemes de subhasta i venda electrònica

- Sales de subhasta local.
- Subhastes on line via Internet.
- Integració de venda local i venda on line.
- Modalitats: A la baixa, a l'alça, anticipada a sobre tancat, mixta.

 

 

El sistema cobreix tot el procés de venda i és escalable. Permet configurar els mòduls a instal·lar, amb la possibilitat d'amplia-los en un futur.

 

- Desembarcament. Classificació, pesatge i etiquetatge del producte.

- Pesatge estàtic o dinàmic amb cintes transportadores.

- Pesatge i classificació a bord.

- Gestió de torns de venda.

- Publicació del catàleg de vendes (e-mail, web).

- Subhasta per exposició, amb panell mòbil, amb cintes transportado- res.

- Control i traçabilitat mitjançant codi de barres i/o per RFID.

- Comandaments de comprador sense fil via ràdio, infrarojos, wi-fi amb ordinador personal, wi-fi amb telèfon mòbil.
- Etiquetatge final amb aplicador automàtic d'etiquetes autoadhesives o per deposició automàtica a l'interior de la caixa.
- Sistema d'avisos per sintetitzador de veu.
- Terminals d'autoservei per a l'obtenció de llistats i documents.
- Sistema de pantalles informatives (descàrregues, preus, torns,...).
- Lloc web interactiu.
- Participació de compradors remots, per internet, en competència amb els compradors locals.
- Admissió d'ordres de compra programades (ofertes a sobre tancat).

Més informació
 
SISAPTEC, S.L.
Pic de Peguera, 11
Parc Tec. UDG
17003 Girona
Tel: +34 972 183 480
Fax: +34 972 183 483
sisaptec@sisaptec.com